Od zgłoszenia do publikacji rozdziału


OD ZGŁOSZENIA DO PUBLIKACJI


  1. Autor wysyła zgłoszenie na maila administracji „Chapter Ten”.
  2. Administracja sprawdza plan i pierwszy rozdział opowiadania pod względem braku błędów i ciekawości fabuły.
  3. Jeśli spodoba nam się pomysł, a pierwszy rozdział jest porządnie napisany, w odpowiedzi zwrotnej przesyłamy ewentualną listę błędów do poprawy. Autor sam poprawia błędy i prosimy o odesłanie poprawionego pierwszego rozdziału.
  4. W tym samym czasie ustalamy, czy autor zajmuje się graficzną sygnaturą swojego opowiadania we własnym zakresie, czy pozostawia to administracji bloga. (patrz punkt 9 regulaminu).
  5. Publikowanie opowiadania następuje dopiero wtedy, kiedy autor ma napisane co najmniej połowę. Zalecamy wysyłać zgłoszenia po napisaniu całości opowiadania, co ułatwia pracę zespołowi "Chapter Ten". Jest to spowodowane tym, że nie chcemy niepotrzebnego zastoju na blogu, w razie gdyby autor nie miał czasu napisać nowego rozdziału na wyznaczony termin (patrz punkt 5 regulaminu).
  6. Po skorygowaniu błędów, administracja co weekend udostępnia bloga autorowi, który ze swojego konta Google dodaje rozdział swojego opowiadania.

Followers