Wytyczne pisania opowiadań na "Ten Chapter" – dla autorów

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

  1. Opowiadanie powinno mieć od 10 do 15 rozdziałów. Istnieją wyjątki od tej reguły (patrz punkt 8 regulaminu).
  2. Każdy rozdział musi mieć minimum 2500 słów. Jedynym wyjątkiem jest prolog, który jest liczony jako rozdział pierwszy, który może mieć mniejszą ilość słów, minimum 1500. Epilog powinien mieć co najmniej 1500 słów. Krótkie epilogi są podpinane pod ostatni rozdział.
  3. Tematyka opowiadania jest obojętna.
  4. W opowiadaniu może znaleźć się sławna osoba, ale dopuszczamy propozycje, w których nie ma żadnej sławy.
  5. Nie dopuszczamy propozycji z rażącymi błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi.
    Wiadomo, nikt z nas nie jest alfą i omegą, zwracamy uwagę jednak na podstawowe błędy.
  6. Pierwsze rozdziały każdego opowiadania są sprawdzane przez administrację. Odsyłamy plik z listą błędów do poprawy. Autor sam poprawia błędy (podejrzewam, że będą to głównie błędy interpunkcyjne) i dopiero po poprawie błędów, rozdziały są dopuszczane do publikacji na blogu.
  7. Każde opowiadanie ma swoją własną sygnaturę (coś w stylu okładki) (patrz punkt 10 regulaminu).
  8. Radzimy, aby autorzy zgłaszali się jak już mają napisaną część lub całość opowiadania. To przyśpieszy pracę obu stronom i opowiadanie będzie szybciej publikowane.

Followers